در این بخش از وبلاگ، تمرین های مربوط به تدریس های سازمانی و خصوصی اینجانب که شخصا طراحی شده قرار خواهد گرفت.این تمرین ها با توجه به سرفصل های تدریس و به صورت طبقه بنده شده میباشد. در هر تمرین هدف از تمرین و نکات کلیدی مشخص گردیده است.با توجه به صرف زمان برای جمع آوری و مستند سازی این تمرین ها از کلیه عزیزان و همکاران خواهش می کنم از استفاده از مطالب بدون ذکر منبع خودداری فرمایند.

 

تمرین ها به تفکیک سر فصل در ادامه مطلب آورده شده و به تدریج بروزرسانی می گردد.

تمرین های سری یازدهم (بخش Feature) اضافه گردید.

اطلاعات تماس :

محمد قربانعلی بیک

09124780268

m.ghorbanalibeik@gmail.com


تمرین های سری اول (سه تمرین) - دستور Line و مقیدسازی مقدماتی

 

 

 

 

 

تمرین های سری دوم (سه تمرین) - دستور Rectangle, Slot, Cirlce و مقیدسازی 

 

 

 

تمرین های سری سوم (دو تمرین) - دستور Cirlce,Arc و مقیدسازی 


 

تمرین های سری چهارم (دو تمرین) - دستور POLYGON و مقیدسازی 

 

 

تمرین های سری پنجم (دو تمرین) - دستور fillet و Chamfer و مقیدسازی 


 

 

تمرین های سری ششم (دو تمرین) - دستور Text و Trim و مقیدسازی 

 


 

 

تمرین های سری هفتم (دو تمرین) - دستور Mirror و Offset و مقیدسازی 


تمرین های سری هشتم (دو تمرین) - دستور Linear pattern و Circular pattern و مقیدسازی 


 
تمرین های سری نهم (دو تمرین) - دستور Extrude Boss/Base
تمرین های سری دهم (یک تمرین) - دستور Extrude Boss/Base

تمرین های سری یازدهم (دو تمرین) - دستور Swept/Loft