تدریس، آموزش و پروژه سالیدورک

جامعترین مرجع طراحی، مدلسازی، شبیه سازی، آموزش و پروژه سالیدورک (سالید) Solidworks

شهریور 96
1 پست
مرداد 96
1 پست
تیر 96
9 پست
مرداد 94
1 پست
تیر 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
1 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
2 پست
شهریور 93
2 پست
دی 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
رندرینگ
1 پست
پروژه_cfd
2 پست
آنالیز_fea
1 پست
سالیدورک
2 پست
تحلیل_cfd
1 پست